Wspieramy Kurator!

Wspieramy Kurator!

Barbara Nowak została odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty. Ideologiczna czystka przeprowadzona przez nową minister musi spotkać się z naszą stanowczą reakcją!

Barbara Nowak została odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty. Ideologiczna czystka przeprowadzona przez nową minister musi spotkać się z naszą stanowczą reakcją!

21049 – tyle osób wsparło kurator

Treść listu do minister:

Minister Edukacji
Barbara Nowacka

Szanowna Pani!

Pragnę wyrazić głębokie oburzenie z powodu odwołania z urzędu pani Barbary Nowak, dotychczasowej Małopolskiej Kurator Oświaty.

Pani Barbara Nowak przez siedem lat urzędowania wykazała się niezwykłym profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz znaczącym wkładem w rozwój edukacji w Małopolsce.

Jej działania były zawsze kierowane dobrem uczniów, nauczycieli oraz całego środowiska edukacyjnego, co niezmiernie przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia.

Odwołanie Pani Nowak, zaraz po wyborach i zmianie rządu, jest jednoznacznym sygnałem nie tylko co do politycznych motywów, ale także ideologicznego zwrotu, którego ofiarami staną się rodzice, dzieci, dyrektorzy i nauczyciele z małopolskich szkół, a także wszystkie organizacje uczestniczące w procesie wychowania i kształcenia.

Pani decyzja budzi poważne wątpliwości co do prawdziwej troski o dobro polskich rodzin, bezpieczeństwo dzieci oraz godne warunki pracy wszystkich nauczycieli i wychowawców w regionie, którzy poświęcają swoje życie kształceniu młodego pokolenia.

To niepokojący sygnał dla całej społeczności oświatowej, sugerujący, że kluczowe decyzje mogą być podejmowane bez uwzględnienia merytorycznych kwalifikacji i osiągnięć.

Pani Kurator wielokrotnie dawała dowód swoich kompetencji oraz oddania misji, którą niesie ze sobą powierzony jej w 2016 roku urząd. 

To dzięki Pani Kurator Nowak nasze dzieci i nasi podopieczni mogą wynieść ze szkoły wartościową wiedzę, nie będąc indoktrynowanymi przez stowarzyszenia i organizacje, które pragną własnego wpływu ponad władzą rodzicielską. W ciągu ostatnich siedmiu lat małopolskie szkoły zostały ochronione przed zgubnym wpływem seks-edukatorów i homolobbystów.

Dotychczasowa praca Pani kurator pomogła małopolskim rodzicom w patriotycznym wychowywaniu dzieci. Podejmując swój urząd powiedziała w wywiadzie:

“Z całą pewnością będę ukierunkowywać pracę wychowawczą szkół na wychowanie patriotyczne. Młody Polak musi być świadomy swojej tożsamości narodowej, a zatem znać historię swojej Ojczyzny, jej bohaterów. Wszyscy jesteśmy winni szacunek i wdzięczność dla ludzi, którzy przynieśli Polsce wolność, żyli i ginęli dla Niepodległej, a w jaki sposób będą ją okazywać, to już ich wybór.” (“Dziennik Polski”, 14 marca 2016)

Z całą stanowczością należy stwierdzić, że przez lata swojego urzędowania wiernie wypełniała te słowa, broniąc pamięci i dobrego imienia Polaków zasłużonych w służbie Ojczyzny.

Dlatego raz jeszcze wyrażam swoje głębokie oburzenie Pani decyzją, ponieważ godzi ona w rzeczywisty interes najpierw młodzieży, która powinna w szkole znajdować bezpieczną przestrzeń wzrastania i patriotyczne wychowania, później rodziców, którzy zostają pozbawieni obrońcy swoich rodzicielskich praw, w tym prawa do wychowania w zgodzie z wyznawanymi wartościami, a wreszcie dyrektorów i nauczycieli, którzy w Pani Kurator Barbarze Nowak znajdowali wsparcie w przeciwstawianiu się ideologicznemu marszowi dewiantów przez polskie instytucje oświaty.

Z wyrazami oburzenia,

Zbiórka podpisów zakończona. Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji i jej darczyńcom!

Pani Kurator, dziękujemy!

Dotychczasowa Małopolska Kurator Oświaty, Pani Barbara Nowak, dała się poznać jako nieprzejednany orędownik praw dzieci i rodziców w szkole, a także prawdziwy obrońca przed ideologiczną inwazją dewiantów na małopolskie szkoły.

Jej urzędowanie stało się symbolem sprzeciwu wobec deprawacji umysłów najmłodszych Polaków. Dzięki jej działaniom w szkołach na południu Polski, aż dotąd nie mogą działać ideolodzy gender ani homolobbyści, którzy w ramach pozarządowych stowarzyszeń chcą sączyć dzieciom do głów truciznę seksualnej rewolucji.

Dlatego właśnie od miesięcy widniała na liście “do usunięcia z urzędu” przez nowego, lewicowego ministra edukacji.

Pani Kurator, dziękujemy!

Dotychczasowa Małopolska Kurator Oświaty, Pani Barbara Nowak, dała się poznać jako nieprzejednany orędownik praw dzieci i rodziców w szkole, a także prawdziwy obrońca przed ideologiczną inwazją dewiantów na małopolskie szkoły.

Jej urzędowanie stało się symbolem sprzeciwu wobec deprawacji umysłów najmłodszych Polaków. Dzięki jej działaniom w szkołach na południu Polski, aż dotąd nie mogą działać ideolodzy gender ani homolobbyści, którzy w ramach pozarządowych stowarzyszeń chcą sączyć dzieciom do głów truciznę seksualnej rewolucji.

Dlatego właśnie od miesięcy widniała na liście “do usunięcia z urzędu” przez nowego, lewicowego ministra edukacji.

Wspieramy Panią Barbarę Nowak!

Wyrażamy głębokie oburzenie wobec decyzji Minister Edukacji, Barbary Nowackiej o odwołaniu z urzędu dotychczasowej szefowej małopolskiego kuratorium. 

Nie zgadzamy się na to, aby działacze LGBT wkroczyli do szkół, deprawując polskie dzieci poprzez “tęczowe piątki” i spotkania z zewnętrznymi tzw. “edukatorami seksualnymi”. Nie zgadzamy się, aby zasłużona kurator składała urząd w ramach kary za to, że służyła polskim rodzicom, przeszkadzając agentom obyczajowej rewolty w odbieraniu im prawa do wychowania dzieci według własnych sumień i zdobywaniu kolejnych obszarów wpływu na umysły młodych Polaków.

Dodatkowo, oburzająca forma ogłoszenia decyzji o odwołaniu dotychczasowej kurator przez panią Minister Barbarę Nowacką i wojewodę małopolskiego Krzysztofa Klęczara pokazuje hipokryzję wobec głoszonych przez środowisko nowej władzy haseł o tolerancji i szacunku do każdego człowieka.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Wspieramy Kurator!

Wspieramy Kurator!

Barbara Nowak została odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty. Ideologiczna czystka przeprowadzona przez nową minister musi spotkać się z naszą stanowczą reakcją!

Barbara Nowak została odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty. Ideologiczna czystka przeprowadzona przez nową minister musi spotkać się z naszą stanowczą reakcją!

21049 – tyle osób wsparło kurator

Treść listu do minister:

Minister Edukacji
Barbara Nowacka

Szanowna Pani!

Pragnę wyrazić głębokie oburzenie z powodu odwołania z urzędu pani Barbary Nowak, dotychczasowej Małopolskiej Kurator Oświaty.

Pani Barbara Nowak przez siedem lat urzędowania wykazała się niezwykłym profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz znaczącym wkładem w rozwój edukacji w Małopolsce.

Jej działania były zawsze kierowane dobrem uczniów, nauczycieli oraz całego środowiska edukacyjnego, co niezmiernie przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia.

Odwołanie Pani Nowak, zaraz po wyborach i zmianie rządu, jest jednoznacznym sygnałem nie tylko co do politycznych motywów, ale także ideologicznego zwrotu, którego ofiarami staną się rodzice, dzieci, dyrektorzy i nauczyciele z małopolskich szkół, a także wszystkie organizacje uczestniczące w procesie wychowania i kształcenia.

Pani decyzja budzi poważne wątpliwości co do prawdziwej troski o dobro polskich rodzin, bezpieczeństwo dzieci oraz godne warunki pracy wszystkich nauczycieli i wychowawców w regionie, którzy poświęcają swoje życie kształceniu młodego pokolenia.

To niepokojący sygnał dla całej społeczności oświatowej, sugerujący, że kluczowe decyzje mogą być podejmowane bez uwzględnienia merytorycznych kwalifikacji i osiągnięć.

Pani Kurator wielokrotnie dawała dowód swoich kompetencji oraz oddania misji, którą niesie ze sobą powierzony jej w 2016 roku urząd. 

To dzięki Pani Kurator Nowak nasze dzieci i nasi podopieczni mogą wynieść ze szkoły wartościową wiedzę, nie będąc indoktrynowanymi przez stowarzyszenia i organizacje, które pragną własnego wpływu ponad władzą rodzicielską. W ciągu ostatnich siedmiu lat małopolskie szkoły zostały ochronione przed zgubnym wpływem seks-edukatorów i homolobbystów.

Dotychczasowa praca Pani kurator pomogła małopolskim rodzicom w patriotycznym wychowywaniu dzieci. Podejmując swój urząd powiedziała w wywiadzie:

“Z całą pewnością będę ukierunkowywać pracę wychowawczą szkół na wychowanie patriotyczne. Młody Polak musi być świadomy swojej tożsamości narodowej, a zatem znać historię swojej Ojczyzny, jej bohaterów. Wszyscy jesteśmy winni szacunek i wdzięczność dla ludzi, którzy przynieśli Polsce wolność, żyli i ginęli dla Niepodległej, a w jaki sposób będą ją okazywać, to już ich wybór.” (“Dziennik Polski”, 14 marca 2016)

Z całą stanowczością należy stwierdzić, że przez lata swojego urzędowania wiernie wypełniała te słowa, broniąc pamięci i dobrego imienia Polaków zasłużonych w służbie Ojczyzny.

Dlatego raz jeszcze wyrażam swoje głębokie oburzenie Pani decyzją, ponieważ godzi ona w rzeczywisty interes najpierw młodzieży, która powinna w szkole znajdować bezpieczną przestrzeń wzrastania i patriotyczne wychowania, później rodziców, którzy zostają pozbawieni obrońcy swoich rodzicielskich praw, w tym prawa do wychowania w zgodzie z wyznawanymi wartościami, a wreszcie dyrektorów i nauczycieli, którzy w Pani Kurator Barbarze Nowak znajdowali wsparcie w przeciwstawianiu się ideologicznemu marszowi dewiantów przez polskie instytucje oświaty.

Z wyrazami oburzenia,

Zostaw swój podpis pod listem do nowej minister

Weź udział w akcji poparcia dla Barbary Nowak! Pokażmy, że ma ona wsparcie w tysiącach Polaków, którzy doceniają jej pracę na rzecz obrony polskich dzieci!

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Czytaj więcej.

Pani Kurator, dziękujemy!

Dotychczasowa Małopolska Kurator Oświaty, Pani Barbara Nowak, dała się poznać jako nieprzejednany orędownik praw dzieci i rodziców w szkole, a także prawdziwy obrońca przed ideologiczną inwazją dewiantów na małopolskie szkoły.

Jej urzędowanie stało się symbolem sprzeciwu wobec deprawacji umysłów najmłodszych Polaków. Dzięki jej działaniom w szkołach na południu Polski, aż dotąd nie mogą działać ideolodzy gender ani homolobbyści, którzy w ramach pozarządowych stowarzyszeń chcą sączyć dzieciom do głów truciznę seksualnej rewolucji.

Dlatego właśnie od miesięcy widniała na liście “do usunięcia z urzędu” przez nowego, lewicowego ministra edukacji.

Pani Kurator, dziękujemy!

Dotychczasowa Małopolska Kurator Oświaty, Pani Barbara Nowak, dała się poznać jako nieprzejednany orędownik praw dzieci i rodziców w szkole, a także prawdziwy obrońca przed ideologiczną inwazją dewiantów na małopolskie szkoły.

Jej urzędowanie stało się symbolem sprzeciwu wobec deprawacji umysłów najmłodszych Polaków. Dzięki jej działaniom w szkołach na południu Polski, aż dotąd nie mogą działać ideolodzy gender ani homolobbyści, którzy w ramach pozarządowych stowarzyszeń chcą sączyć dzieciom do głów truciznę seksualnej rewolucji.

Dlatego właśnie od miesięcy widniała na liście “do usunięcia z urzędu” przez nowego, lewicowego ministra edukacji.

Wspieramy Panią Barbarę Nowak!

Wyrażamy głębokie oburzenie wobec decyzji Minister Edukacji, Barbary Nowackiej o odwołaniu z urzędu dotychczasowej szefowej małopolskiego kuratorium. 

Nie zgadzamy się na to, aby działacze LGBT wkroczyli do szkół, deprawując polskie dzieci poprzez “tęczowe piątki” i spotkania z zewnętrznymi tzw. “edukatorami seksualnymi”. Nie zgadzamy się, aby zasłużona kurator składała urząd w ramach kary za to, że służyła polskim rodzicom, przeszkadzając agentom obyczajowej rewolty w odbieraniu im prawa do wychowania dzieci według własnych sumień i zdobywaniu kolejnych obszarów wpływu na umysły młodych Polaków.

Dodatkowo, oburzająca forma ogłoszenia decyzji o odwołaniu dotychczasowej kurator przez panią Minister Barbarę Nowacką i wojewodę małopolskiego Krzysztofa Klęczara pokazuje hipokryzję wobec głoszonych przez środowisko nowej władzy haseł o tolerancji i szacunku do każdego człowieka.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi